բազմաթիւ

բազմաթիւ

Dasnabedian 1995: 421

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,32
nombreux

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱԶՄԱԹԻՒ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 12c ա. πολυάριθμος numerosus, multiplex Բազում թուով. բազմահամար. յոգնահամար. անհամար. շատ, շատւոր. ... *Ե՞րբ ուսանիցիք զբազմաթիւ անուանս աստուածոց նոցա. Եղիշ.: *Բազմաթիւ պաշտօնէիւք: Բազմաթիւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԲԻՒՐ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Փակօղ յինքեան բազում բիւրս, կամ զբիւրաւորս. յոքնահամար. բազմաթիւ. անբաւ. շատ, շատւոր. ... *Անուանի եւ բազմաբիւր զարեւելից հիւսիսոյ կողմանն կարգէ կողմնակալութիւն. Խոր. ՟Բ. 7:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԽՈՒՄԲ — ( ) NBH 1 406 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. որ եւ ՅՈՔՆԱԽՈՒՄԲ. Բազմաժողով. բազմաթիւ. շատւոր. *Տիրէր բազմախումբ ժողովրդեանն՜ Բազմախումբ մշակացն մանկունք. Պիտ.: Կամ իբր Բազմախմբական, ու լինի խմբիլ բազմաց. *Բազմախումբ պարաւորութիւն, կամ պար: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա. πολυτόκος, πολύγονος multos pariens, fecundus, ferax որ եւ ԲԱԶՄԱԾՆՈՒՆԴ. Մայր բազմութեան զաւակաց. բեղնաւոր. եւ Բերրի. շատ զաւակ բերօղ. ... *Ամուլն ծնաւ եօթն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՀԱՄԱՐ — ( ) NBH 1 408 Chronological Sequence: 13c Տ. ԲԱԶՄԱԹԻՒ. *Սրբեա՛ զսիրտ ʼի զազրութենէ բազմահամար խանդից խոհերին. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՀՈԾ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: 10c ա. Հոծեալ՝ խռնեալ բազմութեամբ. խուռն. բազմաթիւ. *Հնձէին զբազմահոծ պարսիկսն. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՁԵՌՆ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ա. πολύχειρ multimanus, numerosus Որ իցէ բազում ձեռն, այսինքն չափ եւ թիւ զինուորական ուժոյ, կամ բազմութիւն արանց ուժաւորաց. բազմաթիւ. յոքնախումբ. յաճախագունդ. (որոյ ներհակն Սակաւաձեռն ասի). շատւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: 13c ա. Բազմաթիւ եւ ստէպ ձգեալ. խուռն արձակեալ. *Զբազմաձիգ տեղացմունս նետից եւ ռմբաքարաց իբր յամուր մեքենայէ ʼի բաց դարձուցեալ. Սկեւռ. լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 417 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ն. πληθύνω multiplico Բազում առնել. բազմաթիւ առնել. աճեցուցանել. յաւելուլ. առատացուցանել. շատցնել. ... *Բազմացուցանելով բազմացուցից զտրտմութիւնս քո, կամ զզաւակ քո:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 417 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical Բազում. բազմաթիւ. շատւոր. ... *Եղիցի բազմաւոր (յն. բազում) թուով. Օրին. ՟Լ՟Գ. 6: *Բազմաւորս ցուցանէ. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 417 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. πληθυντικός pluralis Յոգնական, նշանակիչ բազմաւորի. հակադրեալն միաւորականի, կամ եզականի. շատ ւոր. ... *Ամենայն տուրք, եւ պարգեւք. զբազմութիւն շնորհացն եւ պարգեւացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.